Select your language

Telephone | WhatsApp +31 (0)6 4481 4493

English Disclaimer.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Aan de inhoud van deze website, zoals tekst, afbeeldingen, foto's en prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Niets uit deze website, zoals tekst, afbeeldingen, foto's en prijzen, mag voor andere doeleinden worden gebruikt of verveelvoudigd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle inhoud van deze website is onder voorbehoud van typefouten.

 • Feline Behavior Therapy
  My mission is to collaborate together with you, the owners, and develop together tools and strategies to: care for and living together with your feline companions peacefully, symbiotically and with optimum health.
 • Who am I

  Who am I

  My name is Jonne Kramer. Since my childhood, I have enjoyed the companionship of cats. I have four adopted cats: Fripp, Eno, Peter and Madison. I have completed a Master's degree in Biology at Amsterdam University VU.
 • Complimentary Consultation

  Complimentary Consultation

  My approach is distinguished by a relaxed way of working with you, looking together for solutions to manage your cat's unwanted behavior. I apply my knowledge and experience for sound solutions and personalized advice.
 • Services

  Services

  I invite you to contact me to discuss any cat related issues.
 • Contact

  Contact

  Please reach out to me for any feline behavior questions using phone, e-mail or WhatsApp: +31 (0)6 44 81 44 93 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Charitable Activities

  Charitable Activities

  Local rehousing centers house lot of cats in my area. I support these by (re-)socializing (re) cats with severe behavioral problems. I specialize in in cats that show excessive fear or aggression, but I also support the team by recognizing health problems, and optimize living arrangements for elderly cats, and other cats with special needs.
 • Testimonials

  No obligations

  Please contact me through +31 6 4481 4493 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.